Thứ ba, 04 23rd

Last updateThứ 2, 22 04 2019 4pm

Chính trị - Kinh tế - Quốc phòng

Chính quyền Trump-Pence "báo cáo công việc" tuần thứ 81

TD: Chính quyền Trump-Pence kể từ ngày nhậm chức thường xuyên giữ kênh liên lạc với khối cử tri ủng hộ, đến nay là tuần thứ 81. Trong thư tuần thứ 81 "báo cáo với giới chủ nhân" này, chính quyền Trump-Pence liệt kê các thành quả:

- Hôm thứ Hai vừa qua TT Trump ký thành luật National Defense Authorization Act có giá trị 717 tỉ đô la, nhằm tăng quân số, tăng lương bổng cho quân nhân, chế tạo xe tăng và tàu chiến mới để củng cố sức mạnh quân sự với niềm kiêu hãnh;

- Phó TT Pence cũng trong tuần trước đã vạch ra kế hoạch nhằm thực hiện viễn kiến của TT Trump thành lập Lực lượng Không gian, bên cạnh 5 lực lượng Không quân, Hải quân, Bộ binh, Thủy quân Lục chiến, Phòng vệ Duyên hải hiện sẵn có, để tăng cường an ninh quốc gia trước những mối đe doạ trong thế kỷ 21 và đồng thời mang lại sự thịnh vượng chung.

- Hai công việc khác đang tiến hành là Cải tổ Hệ thống Nhà tù, và nhằm giảm Giá Thuốc men.

 

1trumppencecover-1468785971

 

***

TRUMP PENCE WEEKLY NEWSLETTER
08.18.18

REBUILDING OUR MILITARY

On Monday, President Trump signed into law the $717 billion National Defense Authorization Act. This act adds new troops, provides pay raises to service members, builds new tanks and war ships, and much more to restore American military strength with pride once again.

 

081918 1

 

SPACE FORCE

Last week, Vice President Pence outlined a plan to fulfill President Trump’s vision for the U.S. Space Force. This new branch of our military will enable the United States to strengthen our security against 21st Century threats and create prosperity across a whole new frontier.

 

081918 1a

 

PRISON REFORM

Prison reform is a major priority for President Trump as he builds support for final passage of the First Step Act. The Opportunity President is committed to supporting those who are transitioning from prison so they may rejoin society with new skills and new hope for the future.

 

081918 1b

 

PRESCRIPTION DRUG PRICES

President Trump is working hard to tackle one of the biggest problems in healthcare today: prescription drug prices. Along with the recent implementation of Associated Health Plans, the President will continue to do everything in his power to increase competition, make healthcare more affordable, expand insurance options, and reduce prescription drug prices.

081918 1c

footer_banner_5