Chủ nhật, 06 16th

Last updatethứ 7, 15 06 2019 11pm

Carolina - Nước Mỹ - Năm Châu

Tổng biểu tình sôi sục chống tập đoàn cộng sản lập Đặc Khu Bán Nước

 

BBT: Chúng tôi đăng phổ biến thông tin của Dân Làm Báo về cuộc tổng biểu tình sôi sục trên toàn quốc và khắp nơi có cộng đồng người Việt, kịch liệt chống hành động bán nước của tập đoàn cộng sản VN.

 

Trong các dịch vụ bán nước của thời cộng sản từ năm 1954 đến nay, Bộ Chính trị cộng sản phải lãnh mọi trách nhiệm nhưng kẻ cầm đầu là có trách nhiệm cao nhất. Cũng như Công hàm 1958 Hồ Chí Minh với mưu Tàu thâm đã đẩy cho kẻ thừa hành Phạm Văn Đồng ký, nay năm 2018 bày ra luật đặc khu bán nước Nguyễn Phú Trọng cũng với mưu Tàu thâm đẩy cho những kẻ thừa hành như Nguyễn Thị Kim Ngân... đưa mặt ra vung vít.

 

Cuộc Tổng biểu tình 10 tháng 6 đánh dấu sự trở mình của gen di truyền tự chủ trong con người Việt Nam ở cả ba miền Bắc-Trung-Nam.Toàn bộ thông tin của cuộc Tổng biểu tình lịch sử có thể xem tại đây.

 

 

061018_3

Courtesy of Dân Làm Báo

footer_banner_5