Thứ sáu, 07 19th

Last updateThứ 6, 19 07 2019 8pm

Carolina - Nước Mỹ - Năm Châu

Phổ biến thông điệp kêu gọi cộng đồng khắp nơi chống CSVN bán nước

 

Quê Nhà Carolina xin phổ biến thông điệp của Dân Làm Báo phản đối Cộng sản VN làm luật bán nước, và kêu gọi sự hưởng ứng đấu tranh mạnh mẽ, bền bỉ của cộng đồng khắp nơi.

.

060918_6

***

Dân Làm Báo kêu gọi quý bạn đọc trong thôn cùng nhau biến suy tư thành hành động

 

Danlambao - Với hiểm hoạ mất nước từng bước, trước âm mưu của đảng CSVN biến Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc thành đặc khu chiến lược của Tàu, mỗi người chúng ta hãy chọn cho mình một hành động thích hợp nhất để cứu nước.
 
Những lời than van không cứu nỗi Vân Đồn.

Những bài viết lên án cộng sản Ba Đình bán nước không đủ để giữ Bắc Vân Phong.

Mong chờ người khác cưu mang cơ đồ Tổ Quốc thì sẽ mất Phú Quốc.

Và Việt Nam rồi sẽ chỉ là một tiếng thở dài trong tâm tưởng.

Xin đừng chỉ nói không với những kẻ đã điếc vì tiếng gọi quyền lực. Xin đừng chỉ phân tích hiểm hoạ Bắc Thuộc cho những kẻ đã mù mắt bởi đồng tiền. Xin đừng chỉ lên án bằng lời với những kẻ đã bán rẻ lương tâm và nguồn cội. Đất sẽ mất và nước sẽ không còn khi tập đoàn bán nước vẫn độc quyền cai trị và buôn bán giang sơn.

Hãy biến suy tư thành hành động hỡi các bạn đọc thân quý của Dân Làm Báo!

07.06.2018

 
 
060918_6
.
060918_7.
060918_8
.
060918_9
.
060918_10
.
060918_11
.
060918_12
.
060918_13
.
060918_14
.
060918_15
.
060918_16
.
060918_17
.
060918_18
.
060918_19
.
060918_20
.
060918_21
.
060918_22
.
060918_23
.
060918_24
.
060918_25

footer_banner_5