Thứ sáu, 07 03rd

Last updateThứ 6, 03 07 2020 6pm

Thơ văn - Mỹ thuật

Thơ: Mẹ Tôi - My Mother

 

"Nhưng hình bóng Mẹ suốt đời còn mãi trong tôi,

Mỗi năm, giờ này, tôi gọi: Mẹ ơi!"

 

051118_2

 

***

 

Mẹ tôi

(Mến tặng các Bà Mẹ, nhất là các Bà Mẹ Việt Nam)

 

Lớn khôn từ một mảnh đất

Bây giờ xa quá đi thôi,

Tôi muốn nói lên với những người thân nhất

Mà sao tìm mãi vẫn chẳng ra lời.

*

Bên đây bờ Thái Bình Dương,

Tôi hoài nhớ đến Quê Hương,

Như một chiến thuyền nổi trên biển rộng

Dần dần chìm xuống một cách đau thương.

*

Cuộc chiến ngày nào thiêu hủy Quê tôi,

Phá tan thành thị, làng xóm, nương đồi.

Cướp mất cuả tôi biết bao kỷ niệm,

Nhưng cao quý nhất phải là hình bóng Mẹ tôi,

Hình ảnh Đông Phương cuả người phụ nữ,

Hạnh phúc chồng con, quên cả cuộc đời.

*

Tôi đã mất đi niềm cao quý nhất

Từ khi chiến tranh long trời lở đất,

Nhưng hình bóng Mẹ suốt đời còn mãi trong tôi,

Mỗi năm, giờ này, tôi gọi: Mẹ ơi!

 

San Diego – California

Phạm Ngọc Nhiễm

 

____________________

 

051118_3 

***

Mother’s Day:

My Mother

(With affection, offered to all mothers, especially Vietnamese ones)


I grew up on a piece of land

Which, now, is very far from my sight.

About it,

I'd like to talk with you, my dear friends,

But I can't find out any words to write. 

*

From this side of the Pacific Ocean,

Incessantly I have been thinking

Of my beloved natal country;

Like a battleship on the vast sea,

It had been, with sorrow, gradually sinking. 

*

My Fatherland had been devastated by terrible wars

That also destroyed all my childhood's memories:

Valleys, villages, fields and cities,

But the greatest is surely My Mother,

The image of an oriental woman

Immolating her whole life for husband and children.

*

I've lost the most valuable part of my life,

Since the highest sweltering period of wars,

But she never disappears from my sight.

It made me cry at this moment: Oh, Mother!

 

California – U.S.A.

Phan Duc Minh

- Member of the International Society of Poets.

- Outstanding figure in Literature 2004 of Asian community & ASIA journal in San Diego, California

footer_banner_5