Thứ ba, 09 25th

Last updateThứ 3, 25 09 2018 12am

Chính trị - Kinh tế - Quốc phòng

Tuyên bố gởi quốc dân của TT Donald Trump Mỹ lên đường tấn công Syria

 

KH: Tuyên bố gởi đến quốc dân của TT Donald Trump Mỹ cùng đồng minh Anh, Pháp đồng loạt lên đường tấn công các căn cứ võ khí hóa học của chế độ độc tài Bashar al-Assad ở Syria.

 

 

                  

 

 

041318_5

.

TT Donald Trump thông báo đến quốc dân Mỹ, Anh, Pháp lên đường tấn công vũ khí hóa học Syria - Hình chụp từ video của VOA News

footer_banner_5