Thứ sáu, 11 16th

Last updateThứ 5, 15 11 2018 5pm

Biếm họa

Cán bộ quan chức trên bảo dưới không nghe

 

ĐC: Tranh biếm họa của nghệ sĩ TNK "Đậu Móa! Sao mày dám chửi thề!!!". Đây hẳn là một loại 'đạo đức cách mạng', nên mới sinh ra câu ca dao thời đại cộng sản 'trên bảo dưới không nghe'.

 

 

chui_the

footer_banner_5