Thứ năm, 08 16th

Last updateThứ 4, 15 08 2018 10pm

Đời sống - Xã hội - Môi trường

PEW: Người Việt Nam cho rằng cuộc sống hiện tại tốt hơn 50 trước

 

Trung tâm Nghiên Cứu PEW, trụ sở tại Washington DC, Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 12 cho công bố kết quả thăm dò ý kiến người dân tại nhiều quốc gia trên thế giới về cuộc sống hiện nay so với nửa thế kỷ trước.

 

 

120517_3

.

Các em nhỏ người H'mong đang ăn trưa miễn phí tại một trường mẫu giáo ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang hôm 3/4/2015 - AFP

 

 

Nghiên cứu thăm dò ý kiến của gần 43 ngàn người tại 38 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Cuộc nghiên cứu kéo dài từ tháng hai cho đến giữa năm 2017.

 

Theo kết quả được đưa ra thì có đến 88% những người Việt được hỏi cho rằng cuộc sống hiện nay tốt hơn cách đây 50 năm. Trong khi đó, những người tại Hoa Kỳ được hỏi ý kiến thì có 41% nói cuộc sống hiện nay tệ hơn 50 năm trước và 37% cho rằng tốt hơn trước kia. Hơn phân nửa những người được hỏi ý kiến tại các nước từ Italia, Hy Lạp đến Nigeria, Kenya, Venezuela thì cho rằng hiện nay đời sống tệ hơn so với nửa thế kỷ trước. Tỷ lện này tại Venezuela là 72%.

 

Theo phân tích của PEW thì những biến cố lịch sử đặc biệt đối với mỗi quốc gia là yếu tố không thể bỏ qua khi người dân tại đó cho biết hiện nay tốt hay xấu hơn so với nửa thế kỷ trước. Tuy vậy, hiện trạng kinh tế là một chỉ dấu mạnh để người được hỏi ý kiến đi đến nhận định của họ. Như trong trường hợp Việt Nam, có đến 91% người được hỏi ý kiến thừa nhận điều kiện kinh tế hiện nay là tốt nên 88% cho rằng cuộc sống vào thời điểm này tốt hơn so với 50 năm trước.

 

Một kết quả được đưa ra trong thăm dò của PEW là những người có học thức hơn đánh giá cuộc sống tốt đẹp hơn so với trước. Ở Việt Nam 93% người được hỏi ý kiến có học thức thừa nhận đời sống hiện nay tốt hơn xưa, trong khi 85% người có trình độ học vấn thấp hơn được hỏi cho rằng đời sống hiện nay tốt hơn xưa..

 

Tuổi tác, tôn giáo và quan điểm chính trị cũng được đưa vào cuộc thăm dò; tuy nhiên đối với Việt Nam kết quả từ những yếu tố này không thấy nêu ra.

 

Tại nhiều nước như Anh, Úc, Thụy Điển, Hoa Kỳ, Đức…, giới trẻ từ 18 đến 29 tuổi có khuynh hướng tích cực hơn về cuộc sống hiện nay so với những người ở độ tuổi lớn hơn.

 

KB theo RFA

footer_banner_5