Thứ hai, 09 24th

Last updateChủ nhật, 23 09 2018 3pm

Biếm họa

Tương lai của Đào cùng, Ăn tận

 

LB: Tranh biếm họa mới Đào cùng Ăn tận (*) của nghệ sĩ TNK gởi đến cộng đồng độc giả. Các "quan chức trọc" chỉ biết đào, bán, ăn cả tương lai, và thế là... tự đào hố luôn cho mình.

 

 

Satire_22_-_Traditional

 

(*) Tựa đề do BBT đặt

footer_banner_5