Thứ ba, 09 25th

Last updateThứ 3, 25 09 2018 12am

Biếm họa

Cây Giống "Seed and Shit" ở CHXHCNVN

 

Tranh biếm họa mới Cây Giống "Seed and Shit" của nghệ sĩ TNK gởi đến cộng đồng độc giả.

 

 

cay__giong1

 

 

cay__giong2

 

 

cay__giong3

footer_banner_5