Thứ ba, 09 25th

Last updateThứ 3, 25 09 2018 12am

Xã hội - Đời sống - Khoa học

Thăm dò Harvard-Harris: 65% người Mỹ nghĩ truyền thông dòng chính đưa "Tin Giả"

 

KH: Một thăm dò mới nhất của Harvard-Harris cho thấy có tới 65% cử tri, gần 2/3 người dân Mỹ, tin rằng truyền thông dòng chính chuyên đưa rất nhiều tin giả (fake news). Tiêu biểu như hai hãng nhật báo lớn hàng đầu Washington Post và New York Times thường đưa tin từ nguồn nặc danh. "Tin giả" còn bao hàm những bản tin được thiết kế gian nhằm lừa độc giả vào một chủ đích có sẵn. Có 80% người Cộng hòa, 60% người Độc lập, và 53% người Dân chủ nói họ không tin cậy truyền thông nữa. Cung cách làm ăn vô lại này của truyền thông dòng chính đang tấn công một cách bất chấp vào nền tảng dân chủ của xã hội dân chủ Hoa Kỳ. Chúng tôi đăng bản tin English từ nguồn Fox News về thăm dò của Havard-Harris dưới đây.

 

 

1poll_on_fake_news

 

Courtesy photo

 

***

 

Poll: Majority of Americans Think Mainstream Media Publishes 'Fake News'

 

 

Nearly two-thirds of Americans think the mainstream press is full of fake news, according to the latest Harvard-Harris poll.

 

65 percent of voters believe there is a significant amount of fake news in the mainstream media, and the sentiment is held by a majority of voters across the ideological spectrum.

 

80 percent of Republicans, 60 percent of independents and 53 percent of Democrats reflected this distrust of the media.

 

84 percent of voters said it is hard to know what news to believe online.

 

The Harvard-Harris online survey of 2,006 registered voters was conducted between May 17 and May 20.

 

On "The Fox News Specialists," Eric Bolling said the media had a particularly bad week last week, with The Washington Post and The New York Times publishing negative stories about President Trump that proved to be "duds."

 

"Two publications that people really rely on to have real news and real researched news and journalistic standards blew it last week badly," Bolling said.

 

Rob O'Neill lamented that the media has forgotten the importance of honesty, and too many journalists are now reporting on what's going to advance their personal agendas.

 

Bolling agreed, and added that many of these anti-Trump stories cite unnamed sources.

 

"They're undermining their own credibility," Bolling said. "If you have a source, name your source. Or don't run with it."

ơ

footer_banner_5