Thứ ba, 09 22nd

Last updateThứ 2, 21 09 2020 9pm

Carolina - Nước Mỹ - Năm Châu

Hình ảnh của một thời

Ngay sau hiệp định Paris 1973 được ký kết, hàng ngàn tù binh 2 phía Bắc-Nam Việt Nam được trao trả lẫn nhau. Quê nhà Carolina xin giới thiệu một số hình ảnh đáng nhớ và cảm động của môt thời. Đó là hình ảnh những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đang trao trả tù binh cho phía Bắc Việt và nhận lại các đồng đội của mình trở về với tự do.

 

Đây là bức hình của những tù binh Việt Nam Cộng Hòa được phía Cộng Sản Bắc Việt trao trả tại sông Thạch Hãn, phía bắc Quảng Trị, tháng 3/1973. Họ đang vứt bỏ quần áo tù khi sắp đến bến bờ tự do.

 

Và dưới đây là những hình ảnh trao trả tù binh về cho phía Cộng Sản Bắc Việt.

 


  

 

 

(Photo: manhhai) 

footer_banner_5