Thứ bảy, 02 29th

Last updateThứ 6, 28 02 2020 5pm

Thơ văn - Mỹ thuật

Tiễn "thư gửi bạn ta" hoa thừa âm vang

 

"...tiễn đưa học theo người xưa 
hoa rơi không tiếng hoa thừa âm vang*

 

***

 

Tiễn "thư gửi bạn ta" hoa thừa âm vang

1hoa_roi

Nguyễn Thị Hoàng Bắc

 

bạn xưa giờ đã ra tro
ngậm cười chín suối hồ đồ thế nhân
nhớ xưa bạn gan dạ rằng
trời kêu ai dạ tôi thì vẫn không
trời có để lại số phôn
tôi cứ cúp máy làm gì được nhau *
hôm nay bạn đã đi đâu
trời kêu không dạ vẫn lâu không về
tiễn đưa bạn tỉnh cơn mê
cội xưa làng cũ bụi về với mây
bạn vui đi hay ngậm sầu
một đời ngang trái một đời đúng sai
mai này gặp được những ai
chúc bạn sống lại một thời mắt xanh
tiễn đưa học theo người xưa
hoa rơi không tiếng hoa thừa âm vang*

 

tháng 12/2016

Nguyễn Thị Hoàng Bắc, Da Màu

_____

*nhại lời tác giả viết trong Thư Gửi Bạn Ta: " trời kêu ai nấy dạ, nhưng tôi thì nhất định không, trời có để message lại, tôi vẫn không check…"

*lạc hoa tương dữ hận, đáo địa nhất vô thanh ( Đường thi Vi Thừa Khánh-Nam Hành Biệt Đệ)

footer_banner_5