Thứ tư, 01 22nd

Last updateThứ 4, 22 01 2020 2am

Biếm họa

Tết năm Con Gà 2017: Nợ Công và "Sống chết mặc bay"

 

Tranh biếm họa về tình trạng Nợ Công ở VN đang dẫn tới một cuộc tháo chạy của những kẻ đã ăn no uống say, còn đối với người dân thì "sống chết mặc bay"...

 

Caricature_15

footer_banner_5