Thứ tư, 10 24th

Last updateThứ 3, 23 10 2018 5pm

Xã hội - Đời sống - Khoa học

Khi dân California ăn welfare, foodstamps đông nhất nước Mỹ (*)

 

Tiểu bang California có dân số gần 40 triệu người, chiếm khoảng 12% dân số nước Mỹ.

 

california_welfare_queen

California còn được coi là Welfare Queen - Coutersy photo

 

 

Trong những năm đầu của thập niên 90 của thế kỷ trước, Thống đốc Pete Wilson, cựu Thị trưởng San Diego, đã công bố những chương trình phúc lợi xã hội rộng rãi của tiểu bang nên hấp dẫn nhiều cư dân dồn về sống ở đây.

 

Tuy có những lập luận của những chuyên viên phân tích chính sách như Michael Tanner cho rằng quyết định dọn đến một địa điểm mới phụ thuộc nhiều yếu tố khác như gia đình, bạn bè, công việc, nhà thờ chùa chiền…, phúc lợi xã hội là một thỏi nam châm khó phủ nhận trong quyết định của nhiều người khi dọn đến sống ở California.

 

Tiểu bang California một năm thu thuế vào trên dưới 130 tỷ đô la, như năm 2014 thu 138.1 tỷ đô la tiền thuế, nhưng mức chi ra cao hơn nhiều. Như năm 2015, tiểu bang chi tiêu tới 252.6 tỷ đô la. California tính vào năm 2014 đang mắc nợ 778 tỷ đô la. Quỹ chi tiêu hàng năm của tiểu bang đến từ hai nguồn là tiểu bang và liên bang.

 

Chính phủ liên bang Mỹ hàng năm thu vào khoảng 3 ngàn tỷ đô la tiền thuế, như năm 2015 thu vào 3.18 ngàn tỷ đô la tiền thuế. Trong số thuế thu được hàng năm này, có 47% là thuế cá nhân, 34% là thuế của từ các chủ doanh nghiệp, và 11% là thuế doanh nghiệp.

 

Thuế thu vào của Liên bang chi rất nhiều việc, chi từ lớn đến nhỏ như cho: Quân đội, Chính phủ, Giáo dục, Y tế & Sức khỏe, Cựu chiến binh, Nhà cửa và Cộng đồng, Giao dịch quốc tế, Năng lượng và Môi trường, Khoa học, Giao thông vận tải, Nông nghiệp… Ngoài ra tiền thuế thu được này còn phải dùng để trả tiền lời đối với số nợ Liên bang, nhưng phần chi Bắt buộc (Mandatory spending) là lớn nhất chiếm tới 65%.

 

Trong số ngân khoản chi Bắt buộc này của liên bang sẽ được phân bổ đến các tiểu bang, tùy theo các nhu cầu. Quyết định tỉ lệ phân bổ dựa trên số lượng người có thu nhập thấp được hưởng trợ cấp ở các tiểu bang.

 

Dân số California là khoảng 12% nước Mỹ, nhưng số người ăn trợ cấp xã hội welfare, foodstamps chiếm cao tới 34% trên toàn quốc.

 

Trong cuộc bầu cử tổng thống 2016 vừa qua, chỉ riêng ở California, trong tổng số hơn 11 triệu phiếu cử tri đi bầu bà Clinton đã hơn ông Trump tới 3 triệu rưỡi phiếu phổ thông. Năm 2012, ông Obama hơn ông Romney 3 triệu phiếu ở California. Đây hẳn là những kết quả không khó hiểu.

 

Thanh Hương

 

(*): Bài ý kiến

footer_banner_5