Thứ sáu, 12 04th

Last updateThứ 5, 03 12 2020 3pm

Chào đón bạn đến với trang chia sẻ thông tin, ý kiến QnC để cùng đóng góp cho cộng đồng, đất nước

Thông báo "ngưng nhận, đăng quảng cáo"

Ban điều hành báo mạng Quê Nhà Carolina (QnC) xin thông báo Quyết định "Ngưng Nhận, Đăng Quảng Cáo" kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2016, để tập trung vào nỗ lực chia sẻ thông tin, ý kiến cùng đóng góp cho cộng đồng, đất nước.

QnC sẽ lưu giữ thông tin của những người bạn đồng hành trong thời gian qua, cũng là những địa chỉ cung cấp các dịch vụ cộng đồng cần thiết được mọi người tìm đến, trong thời gian trước mắt.

Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi đóng góp để nỗ lực chia sẻ thông tin, ý kiến này được đẩy mạnh, bền bỉ.

Bđh QnC

www.quenhacarolina.com

 

fall_lake_view

Cảnh quan Carolina

 

footer_banner_5