Thứ sáu, 07 19th

Last updateThứ 6, 19 07 2019 8pm

Biếm họa

Biếm họa: Tư duy đầu tư đỉnh cao của Quan Chức xã hội chủ nghĩa

 

Tranh biếm họa "Tư duy đầu tư đỉnh cao của Quan Chức xã hội chủ nghĩa Việt Nam" của nghệ sĩ TNK.

 

biem_hoa_6

 

Tư duy đầu tư đỉnh cao của Quan Chức xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Họa phẩm: TNK

footer_banner_5