Thứ bảy, 06 06th

Last updateThứ 6, 05 06 2020 1pm

Chuyện bốn phương

Hương sắc thời gian qua 9 kiểu áo dài Việt Nam

 

Trước đây, áo dài thường được mặc kết hợp cùng với nón quai thao, nón lá, hay là khăn đóng. Nhưng kiểu sơ khai nhất của chiếc áo dài là chiếc áo giao lãnh. Chúa Nguyễn Phúc Khoát là người được xem là có công sáng chế chiếc áo dài và định hình chiếc áo dài Việt Nam.

 

1ao_dai1

 

1ao_dai2

 

1ao_dai3

 

1ao_dai5

 

1ao_dai4

 

1ao_dai6

 

1ao_dai7

 

1ao_dai8

 

1ao_dai9

 

Nhiêm Phạm sưu tầm

footer_banner_5