Thứ sáu, 12 04th

Last updateThứ 5, 03 12 2020 3pm

Chính trị - Kinh tế - Quốc phòng

Đội ngũ pháp lý của Ban tranh cử Trump họp báo trình bày đường đi đến thắng lợi cho công lý

Đội ngũ pháp lý của Ban tranh cử của TT Trump họp báo hôm 19 tháng 11 ở Washington DC trình bày về các bằng chứng gian lận phiếu trong cuộc tổng tuyển cử 2020.  

Luật sư trưởng Rudy Giuliani nói họ có đủ bằng chứng để đảo ngược cuộc bầu cử.

Nữ luật sư của Ban tranh cử TT Trump bà Sydney Powell trình bày nhiều chi tiết về hệ thống máy đếm phiếu Dominion được thiết kế với mục đích là để tráo phiếu: như ở Michigan máy Dominion tự động thêm 134,886 phiếu cho Biden vào lúc 6:31 rạng sáng ngày 4 tháng 11, hoặc như ở Wisconsin máy Dominion tự động thêm 143,379 phiếu cho Biden vào lúc 3:42 rạng sáng ngày 4 tháng 11.

Cả bà Sydney Powell và ông Rudy Giuliani đều nêu lên các chi tiết cho thấy đây là những hành động tấn công vào nền dân chủ Hoa Kỳ đã được hoạch định bởi của cả một cơ quan đầu não, của những thành phần muốn kiểm soát nước Mỹ và thế giới theo đường hướng toàn trị.

Cũng trong cuộc họp báo, một nữ cố vấn pháp lý cấp cao của Ban tranh cử Trump là bà Jenna Ellis nhấn mạnh đây mới chỉ là những thông tin khởi đầu trình bày cho người dân Mỹ hiểu những gì đang xảy ra đối với đất nước này, và sắp tới Đội ngũ pháp lý sẽ trình bày đầy đủ bằng chứng trước tòa.

 

Trump Campaign Legal Team Holds Press Conference in DC 11/19/20 - Source: Right Side Broadcasting Network

 

Trump Legal Team holds Press Conference 111920

Đội ngũ pháp lý của Ban tranh cử của TT Trump trong cuộc họp báo - Hình chụp từ Right Side Broadcasting Network Video

Đ.C.

footer_banner_5