Thứ ba, 11 24th

Last updateThứ 2, 23 11 2020 7pm

Carolina - Nước Mỹ - Năm Châu

Phiếu bầu ở Georgia: Cả xấp phiếu chỉ bầu cho Biden có toàn dấu mực như in

Trên trang của Luật sư hàng đầu của Tổng thống Trump bà Sidney Powell cho biết thông tin về hành vi gian lận phiếu bầu ở Georgia: Có tới 4 quan sát viên kiểm phiếu, gồm cả một người Democrat, cho biết đã chứng kiến có cả xấp tới 500 phiếu bầu chỉ cho Biden có dấu mực đen hoàn hảo. Điều này cho thấy có nhiều khả năng kẻ gian hành động gian lận phiếu bầu qua thư bằng cách gấp rút in ra hàng xấp phiếu bầu cho Biden để nộp vào.

Sidney Powell 111920

Luật sư Sidney Powell nhấn mạnh đây có thể là cách họ đã gấp rút làm ra thêm hàng chục ngàn phiếu.

K.H.

footer_banner_5