Thứ ba, 11 24th

Last updateThứ 2, 23 11 2020 7pm

Carolina - Nước Mỹ - Năm Châu

Hơn trăm ngàn người tập hợp về Washington DC đòi hỏi công lý

Hôm thứ Bảy 14 tháng 11 đã có hơn 100,000 người tập hợp về Washington DC tuần hành đòi hỏi công lý, hô vang các khẩu hiệu "Stop the steal!", "We are the champions!".

111420 2

Image courtesy of Dan Scavino

Tổng thống Trump viết trên Twitter về sự kiện này:

"Hundreds of thousands of people showing their support in D.C. They will not stand for a Rigged and Corrupt Election!"

Cố vấn pháp lý Lin Wood cũng viết trên Twitter về sự kiện này:

"A sea of We The People demanding justice.

America is a Nation Under God."

D.C.

footer_banner_5