Thứ ba, 11 24th

Last updateThứ 2, 23 11 2020 7pm

Cố vấn pháp lý hàng đầu của TT Trump: Hoa Cộng gài mưu gian lận máy kiểm phiếu và phiếu bầu khiếm diện nhằm lật đổ TT Trump

Cố vấn pháp lý hàng đầu Luật sư Lin Wood mới gia nhập đội ngũ pháp lý của Tổng thống Trump vừa công khai chỉ đích danh Đảng Cộng Sản Trung Hoa đã gài mưu gian lận máy kiểm phiếu và cả gian lận phiếu bầu khiếm diện trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua nhằm triệt hạ Tổng thống Trump. Ông Lin Wood 68 tuổi, là một luật sư nổi tiếng có bề dày kinh nghiệm đấu tranh pháp lý ở Hoa Kỳ trong nhiều thập niên.

Ông Lin Wood viết nguyên văn trên Twitter:

"Chinese Communists used computer fraud & mail ballot fraud to interfere with our national election. They thought we could be had & they could overthrow our duly elected President without firing a shot. They were wrong.

Communists forgot we are Americans who love & will fiercely defend our freedom & Constitution.

They forgot about @realDonaldTrump who loves America & its people.

They forgot that United States was founded under God.

They forgot God Wins.

Pray for our country.

Pray for ALL."

111320 3 President Donald Trump and Lin Wood

Wood with President Donald Trump in 2020

K.H. 

footer_banner_5