Thứ bảy, 10 24th

Last updateThứ 6, 23 10 2020 10pm

Carolina - Nước Mỹ - Năm Châu

Đông đảo và Nhiệt thành: Hàng ngàn đồng hương tề tựu về Washington DC ủng hộ Tổng thống Trump

Tiếp theo Buổi Diễn hành Ủng hộ Tổng thống Trump do Nhóm Việt USA Tổ chức tại Houston, TX, hôm thứ Hai 12 tháng 10 đã có hàng ngàn cử tri gốc Việt tề tựu về Washington DC biểu dương tinh thần ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Đây là điểm tập họp của một hành trình xuyên bang gần 10 ngày của cả đoàn xe hàng trăm chiếc đi vận động từ bờ Tây sang bờ Đông nước Mỹ.

Tất cả có thể được gói ghém trong hai tĩnh từ: đông đảo và nhiệt thành. 

Phong trào ủng hộ Tổng thống Trump 2020 và Đảng Cộng Hòa trong cộng đồng gốc Việt đang được dấy lên mạnh mẽ ở rất nhiều tiểu bang Hoa Kỳ.

Đồng thuận trong nhận thức của cộng đồng cử tri gốc Việt ở Mỹ chưa bao giờ dâng cao như thế trong suốt cả chiều dài lịch sử 45 năm tị nạn.

Hàng Ngàn Người Mỹ Gốc Việt Diễn Hành Ủng Hộ Tổng Thống Donald Trump Trước Tòa Bạch Ốc Oct 12th, 2020 - Viet Tran Carolina TV

 

101420 4

Buổi Diễn Hành Ủng Hộ Tổng Thống Trump Do Nhóm Việt USA Tổ Chức Tại Houston, TX - Hình chụp từ phóng sự của VietTV

 

K.H.

footer_banner_5