Chủ nhật, 06 07th

Last updatethứ 7, 06 06 2020 11pm

Carolina - Nước Mỹ - Năm Châu

Chương Trình Đối Phó Đại Dịch: Các bản tin BPSOS

"Tóm tắt 3 gói hỗ trợ kinh tế của chính quyền Hoa Kỳ:
(1) Families First Coronavirus Response Act (Gia Đình Trên Hết - Đối Phó Đại Dịch Coronavirus): Chủ nhân phải cho nhân viên hưởng các ngày nghỉ bệnh và được hưởng lương, thử nghiệm về Coronavirus được miễn phí, mở rộng chương trình trợ cấp thực phẩm và trợ cấp thất nghiệp...
(2) Preparedness & Response Supplemental Appropriation Act (Ngân Sách Bổ Túc để Sẵn Sàng Đáp Ứng) với ngân khoản bổ túc là 8.3 tỷ dollars cấp cho các bộ để đáp ứng lại các chi tiêu cần thiết nhằm phòng chống đại dịch Coronavirus.
(3) Đạo Luật CARES Act (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security) cung cấp ngân khoản 2,200 tỷ dollars (2.2 trillions) để cứu vãn và phuc hồi nền Kinh Tế Hoa Kỳ, đồng thời trợ giúp các tiểu thương và gia đình người Mỹ."
.
bpsos 102819 1a
 
 ***
 
Chương Trình Đối Phó Đại Dịch
Bản Tin Số 3 -- Ngày 19 tháng 4, 2020
 .
Tin tức cập nhật
Tính đến ngày 16/04:

- 70% trong số 30 triệu tiểu thương đã nộp đơn vay tiền PPP. Toàn bộ số tiền $349 tỉ đã được chấp thuận cho 1.6 triệu đơn vay tiền PPP; tiền vay trung bình là $240K. Các ngân hàng đã ngưng nhận đơn vay tiền PPP.
- 50% số tiểu thương đã nộp đơn vay tiền EIDL với tổng số là $383 tỉ, trong khi ngân sách chỉ có $17 tỉ cho khoản vay này.
- Số ngân hàng cho vay PPP tăng từ 1,800 trước đây lên gần 5,000 hiện nay. 
- Quốc Hội đang soạn thảo luật tăng thêm $250 - $650 tỉ cho chương trình PPP, thêm $50 tỉ cho EIDL, và thêm $15 tỉ cho khoản tiền EIDL ứng trước mà không phải hoàn trả.  
 
Các buổi trình bày trực tuyến (webinar) 
Để tránh cho đồng hương người Việt hụt gói hỗ trợ tới đây, BPSOS bắt đầu loạt buổi trình bày trực tuyến (webinar). Xem video thu lại và tài liệu trình bày ngày 16 tháng 4 về chương trình vay tiền PPP và EIDL. Các buổi webinar kế tiếp:

- Cách điền đơn vay tiền PPP và EIDL
- Xin tiền thất nghiệp
- Tác động về cảm xúc và tâm trí của đại dịch
- Những cống hiến của người Mỹ gốc Việt trong phòng, chống đại dịch
.
Hãy ghi danh để nhận thông báo về các webinar này.
 
Tóm tắt 3 gói hỗ trợ kinh tế của chính quyền Hoa Kỳ
 
(1) Families First Coronavirus Response Act (Gia Đình Trên Hết - Đối Phó Đại Dịch Coronavirus): Chủ nhân phải cho nhân viên hưởng các ngày nghỉ bệnh và được hưởng lương, thử nghiệm về Coronavirus được miễn phí, mở rộng chương trình trợ cấp thực phẩm và trợ cấp thất nghiệp...

(2) Preparedness & Response Supplemental Appropriation Act (Ngân Sách Bổ Túc để Sẵn Sàng Đáp Ứng) với ngân khoản bổ túc là 8.3 tỷ dollars cấp cho các bộ để đáp ứng lại các chi tiêu cần thiết nhằm phòng chống đại dịch Coronavirus.

(3) Đạo Luật CARES Act (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security) cung cấp ngân khoản 2,200 tỷ dollars (2.2 trillions) để cứu vãn và phuc hồi nền Kinh Tế Hoa Kỳ, đồng thời trợ giúp các tiểu thương và gia đình người Mỹ.
Quốc Hội dự định sẽ có gói hỗ trợ thứ 4, tập trung vào phân bổ ngân sách đến các tiểu bang, và gói hỗ trợ thứ 5, tập trung vào hồi phục kinh tế.
___________
 
Chương Trình Đối Phó Đại Dịch
Bản Tin Số 2 -- Ngày 14 tháng 4, 2020
Trình bày trực tuyến (webinar)
 
"Tìm hiểu các chương trình vay tiền cho giới tiểu thương
trong Đạo Luật CARES Act"
Thứ Năm 16 tháng 4, 2020
Lúc 3:00 - 4:30 pm giờ Hoa Thịnh Đốn
 
Diễn giả gồm các chuyên gia với nhiều kinh nghiệm:
-          Gs.Ts. Khương Hữu Lộc
-          Ts. Phan Quang Trọng
-          Bà Jane Nga-Dung Nguyễn, Alpha Realtors
-          Ông Dan Trần, AllTax LLC
-          Cô Trang-Khanh Trần, Giám Đốc Điều Hành BPSOS
 
Có phần hướng dẫn điền đơn vay tiền theo chương trình vay tiền để trả lương (PPP) và chương trình vay tiền để bù đắp thiệt hại kinh tế do tai hoạ (EIDL).

Đây là buổi đầu trong loạt buổi trình bày về các đề tài liên quan đến kinh tế và y tế trong hoàn cảnh đại dịch. Ghi danh để nhận thông tin về các buổi trình bày kế tiếp: https://lp.constantcontactpages.com/su/a8MMBoX/bpsos 

BPSOS 42120J

Buổi trình bày sắp đến:

Các cơ hội về cấp khoản cho các tổ chức phi lợi nhuận để đối phó đại dịch
Đọc thêm
ĐẠO LUẬT CARES ACT
Tóm Tắt Các Điểm Chính
 
Để giúp người dân, hệ thống y tế và các doanh nghiệp đối phó với đại dịch coronavirus, đến nay Quốc Hội Hoa Kỳ đã thông qua và Tổng Thống đã ký ban hành 3 đạo luật.
1. Families First Coronavirus Response Act (Gia Đình Trên Hết - Đáp Ứng lại Đại Dịch Coronavirus): Chủ nhân phải cho nhân viên hưởng các ngày nghỉ bệnh và được hưởng lương, thử nghiệm về Coronavirus được miễn phí, mở rộng chương trình trợ cấp thực phẩm và trợ cấp thất nghiệp...
 
2. Preparedness & Response Supplemental Appropriation Act (Ngân Sách Bổ Túc để Sẵn Sàng Đáp Ứng) với ngân khoản bổ túc là 8.3 Tỷ dollars cấp cho các bộ để đáp ứng lại các chi tiêu cần thiết nhằm phòng chống đại dịch Coronavirus.
 
3. Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security(CARES) Act đã thông qua Quốc Hội Hoa Kỳ và được Tổng Thống ban hành ngày 27 tháng 3, 2020. Đạo luật này sẽ cung cấp một ngân khoản 2,200 tỷ dollars (2.2 trillions) để cứu vãn và phuc hồi nền Kinh Tế Hoa Kỳ, đồng thời trợ giúp các tiểu thương và gia đình ngừơi Mỹ. Các khoản ngân sách chính bao gồm:
 
-          Tặng $1,200 cho các cá nhân với lương bổng/lợi tức dưới $75,000; và $2,400 cho vợ và chồng với lương bổng/lợi tức dưới $150,000
-          10 tỷ dollars tiền thất nghiệp bổ sung $600/tuần trong 4 tháng
-          500 tỷ dollars trợ cấp cho các công - kỹ nghệ,
-          377 tỷ dollars trợ cấp và cho các tiểu thương (small businesses) vay, xin xem chi tiết về chương trình này ở phần cuối, 
-          100 tỷ dollars cho công nghệ bệnh viện,
-          Kỹ Nghệ Hàng Không (Airlines) được chính phủ trợ cấp 29 tỷ và cho vay 29 tỷ dollars,
-          Chính quyền Liên Bang trợ cấp $150 tỷ dollars cho các Tiểu Bang và các địa phương, để giúp trả trợ cấp thất nghiệp,
-          10.5 tỷ dollars cho Bộ Quốc Phòng để điều động vệ binh quốc gia, nếu cần, và nghiên cứu và chế tạo thuốc chủng ngừa và chữa trị các bệnh do vi khuẩn (virus) gây ra,
-          200 triệu dollars cho chương trình chữa và khám bệnh qua Internet (telemedicine-on line),
-          25 tỷ dollars cho chương trình trợ cấp thực phẩm (Food Stamps and Child Nutrition),
-          24 tỷ dolllars giúp cho nhà nông và nhà chăn nuôi súc vật (farmer/rancher),
-          30 tỷ dollars cho các chương trình giáo dục khẩn cấp cho các trường đại học và các khu học chính....
Chương Trình Trợ Cấp và cho các Tiểu Thương (Small Businesses) Vay Tiền 
. 
$377 tỷ dollars gồm các tiết mục sau:
.
-          $349 tỷ để thiết lập chương trình Paycheck Protection Program (PPP) cho các tiểu thương vay nhằm tiếp tục duy trì số nhân viên làm việc như trước khi có đại dịch, số tiền vay không phải hoàn trả lại cho chính phủ nếu thực hiện được mục đích này,
-          17 tỷ để giúp Tiểu thương hoãn không phải trả các khoản nợ trong 6 tháng, chính phủ sẽ trả cho các khoản nợ này trong thời gian này; ngoài ra Tiểu Thương còn được cấp tín chỉ để trừ thuế tương đương với 50% tiền trả lương khi đại dịch hoành hành,
-          10 tỷ để chính phủ ứng trước (advance) cho các Tiểu Thương vay qua chương trình Economic Injury Disaster Loan (EIDL) khi họ nộp đơn vay nhằm thanh toán các khoản chi cấp thiết để bù đắp vào các thiệt hại do đại dịch gây ra. Tiền ứng trước này, tối đa là $10,000 có thể không phải hoàn trả lại cho chính phủ.
-          1 tỷ dollars để hỗ trợ cho: các cơ quan đối tác như Small Business Development Center (Trung Tâm Phát Triển Tiểu Thương), Women Business Center (Trung Tâm Tiểu Thương Phụ Nữ), chi trả cho dịch vụ huấn luyện và cố vấn cho các Tiểu Thương Thiểu Số, chi trả cho số nhân viên được tuyển dụng làm việc cho Small Business Administration (Cơ Quan Quản Trị Tiểu Thương) để điều hành dịch vụ cho vay tiền qua các chương trình nêu trên.
___________
 
Chương Trình Đối Phó Đại Dịch
Bản Tin Số 1 -- Ngày 13 tháng 4, 2020
.
Dưới đây là 2 thông báo về các buổi trình bày trong tiếng Việt và 2 trang mạng mới được thiết lập với trọng tâm đối phó đại dịch.
  • Asian American Chamber of Commerce tổ chức buổi trình bày bằng tiếng Việt về các chương trình hỗ trợ kinh tế thuộc Đạo Luật Giúp Đỡ, Cứu Trợ và An Ninh Kinh Tế (CARES Act):
  • 2:00 - 3:30pm ngày 13/04/2020
  • Có sự tham gia của Cơ Quan Quản Lý Tiểu Thương (SBA)
"Tôi đã yêu cầu SBA và với sự giúp đỡ của Phòng Thương Mại Châu Á tổ chức một buổi hội nghị bằng tiếng Việt để giúp cộng đồng Việt Nam của chúng ta thông hiểu cu~ng có thể dễ dàng theo dõi những điều cần biết về sự hướng dẫn có liên quan đến chương trình cho vay tiền.
"Xin vui lòng tham gia cùng với chúng tôi trong cuộc họp qua điện thoại liên kết vào chiều thứ Ba, ngày 14 tháng 4, 2020, từ lúc 2 đến 3 giờ 30 chiều để cùng thông qua các chi tiết về nền kinh tế bị khủng hoảng (EIDl) và chương trình viện trợ Coronavirus Relief và Đạo Luật An Ninh Kinh Tế (CARES ACT) cho các doanh nghiệp nhỏ." Ông Bobby Ly, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Vùng HTĐ, MD và VA.
.
  • Giới thiệu tổ chức mới, Americans Help Fight COVID-19, được thiết lập để phối hợp và chia sẻ kinh nghiệm và nguồn lực giữa các nỗ lực hiến tặng trang thiết bị bảo vệ cho các người đang ở tuyến đầu đối phó đại dịch: https://www.americanshelpfightcovid19.org/
Cô Christy Hoàng, một trong những người đồng sáng lập, cho biết là tổ chức này đang hoạt động ở vùng thủ đô Hoa Kỳ và phụ cận. Cô Christy muốn kết nối với các nỗ lực tương tự ở khắp Hoa Kỳ để học hỏi và hỗ trợ lẫn nhau.
Các con số cập nhật
.
Tính đến ngày 10/04:
.
- 70% trong số 30 triệu tiểu thương đã nộp đơn vay tiền PPP
- $141 tỉ đã được chấp thuận cho 550,000 đơn vay tiền PPP
- 50% số 30 triệu tiểu thương đã nộp đơn vay tiền EIDL với tổng số là $383 tỉ trong khi ngân sách chỉ có $17 tỉ cho khoản vay này
- Số định chế tài chánh cho vay PPP tăng từ 1,800 lên 4,100
- Các ngân hàng hiện chỉ nhận đơn PPP từ các thân chủ có sẵn tài khoản tại ngân hàng
- Quốc Hội đang soạn thảo luật tăng thêm $250 tỉ cho chương trình PPP
 

footer_banner_5