Tương lai của Đào cùng, Ăn tận PDF. In Email
Viết bởi lb   
Thứ tư, 04 Tháng 4 2018 00:00

 

LB: Tranh biếm họa mới Đào cùng Ăn tận (*) của nghệ sĩ TNK gởi đến cộng đồng độc giả. Các "quan chức trọc" chỉ biết đào, bán, ăn cả tương lai, và thế là... tự đào hố luôn cho mình.

 

 

Satire_22_-_Traditional

 

(*) Tựa đề do BBT đặt

 

footer_banner_5

 kjgkfdjgkdjfg kjgkfdjgkdjfg