Bạo lực trong bóng đá Việt Nam: Vio-League PDF. In Email
Viết bởi kt   
Thứ hai, 27 Tháng 2 2017 13:05

 

V-League là liên đoàn bóng đá (soccer - US) chuyên nghiệp Việt Nam, nhưng tình trạng bạo lực cũng như tiêu cực trong nền bóng đá VN hiện thời thực sự kinh khủng. Nghệ sĩ KNT cảm tác bức Vio-League chia sẻ đến cộng đồng độc giả.

 

Satire_21-_Vio__League

 

footer_banner_5

 kjgkfdjgkdjfg kjgkfdjgkdjfg