Đề xuất California ly khai Mỹ, lập quốc gia riêng
Viết bởi kh   
Thứ sáu, 27 Tháng 1 2017 12:06

 

Một đề xuất tách tiểu bang California ra khỏi nước Mỹ được nộp lên Văn phòng Bộ Ngoại giao tiểu bang California hôm thứ Năm.

 

Calexit

Những người biểu tình đưa cao biểu ngữ "Cali là một quốc gia, không phải là một tiểu bang" - Coutersy photo

 

Một thăm dò gần đây cho thấy tỉ lệ một trong ba ở California ủng hộ khả năng tách rời tiểu bang này khỏi nước Mỹ do chống lại Tổng thống Trump.

 

Nếu đề xuất được đem ra bỏ phiếu, nó là một bước đầu để đưa tới một cuộc bỏ phiếu liệu tiểu bang này có tách rời ra khỏi phần còn lại của nước Mỹ hay không.

 

Bộ trưởng Ngoại giao Tiểu bang Alex Padilla nói nhóm chủ trương Yes California Independence Campaign đã được chấp thuận để bắt đầu đi thu thập 600.000 chữ ký cử tri cần có trước khi đem đề xuất này ra trưng cầu dân ý trên tiểu bang California.

 

"Theo quan điểm của chúng tôi, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ đại diện nhiều điều đối nghịch với những giá trị của California, và việc tiếp tục làm một tiểu bang đồng nghĩa là California sẽ tiếp tục hỗ trợ các tiểu bang khác và điều đó gây thiệt hại cho chúng ta và cho con cháu của chúng ta," trang web của nhóm Yes California Independence Campaign nói.

 

Trong qua khứ đã có những hành động đòi tách California ra lập một nước riêng, hoặc chia California thành nhiều tiểu bang, đã thất bại.

 

Marcus Evans, phó chủ tịch của nhóm Yes California nói với Los Angeles Times, "Nước Mỹ đã sẵn ghét California rồi, và nước Mỹ bỏ phiếu dựa trên cảm tính. Tôi nghĩ chúng ta sẽ thắng nếu bỏ phiếu (ly khai) hôm nay."

 

Nhóm Yes California phải đệ trình đủ số chữ ký cử tri vào ngày 25 tháng 7 để được đem đề xuất ra bỏ phiếu.

 

M.N. theo AP

 

footer_banner_5

 kjgkfdjgkdjfg kjgkfdjgkdjfg