Biếm họa: Tư duy đầu tư đỉnh cao của Quan Chức xã hội chủ nghĩa PDF. In Email
Viết bởi nv   
Thứ năm, 18 Tháng 1 2018 00:00

 

Tranh biếm họa "Tư duy đầu tư đỉnh cao của Quan Chức xã hội chủ nghĩa Việt Nam" của nghệ sĩ TNK.

 

biem_hoa_6

 

Tư duy đầu tư đỉnh cao của Quan Chức xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Họa phẩm: TNK

 

footer_banner_5

 kjgkfdjgkdjfg kjgkfdjgkdjfg